Typy rozhraní používané v síti.

Dle zákona §73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích firma Marek Stejskal (IČ 86971999) tímto dokumentem zveřejňuje typy rozhraní pro připojení koncových zařízení ke své veřejné síti elektronických komunikací:

1. Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz.

2. Rozhraní Wireless LAN 5 GHz.

3. Rozhraní Wireless LAN 10,5 GHz.

4. Rozhraní Wireless LAN 60 GHz.

5. Rozhraní metalický Ethernet.

Tento dokument je veřejně dostupný na adrese www.marekstejskal.cz.